هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت/ رتبه تلفن پست الکترونیک رزومه
علیرضا فاضل دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد
051-38002326 fazela[at]mums.ac.ir CV
مهدی جلالی دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد 051-380102491 JalaliM[at]mums.ac.ir CV
علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد 051-38002490
Ebrahimzadehba[at]mums.ac.ir CV
حسین حقیر دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد 051-38002486-487 HaghirH[at]mums.ac.ir CV
قاسم سازگار دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی دانشیار 051-38002483 SazegarGH[at]mums.ac.ir CV
عباس محمدی پور دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002468 MohammadiPA[at]mums.ac.ir CV
شبنم محمدی دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002459
MohammadiSh[at]mums.ac.ir CV
 


ریحانه شفیعیان


دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002486 shafieianr[at]mums.ac.ir CV
سمیه فلاح نژاد

دکتری(Ph.D)-علوم تشریحی


استادیار 051-38002460
fallahnezhads[at]mums.ac.ir CV

وحید ابراهیمی

دکتری (Ph.D)-علوم تشریحی

استادیار 05138002466 Ebrahimivh[at]mums.ac.ir cv
سعید کارگذار

دکتری(Ph.D)-مهندسی بافت

استادیار 05138002539 kargozarS3[at]mums.ac.ir cv