تقريبأ همزمان با تأسيس دانشکده پزشکي گروه آموزشي علوم تشريحي نيز تشکيل گرديد. اين گروه يکي از اساسي ترين و مهمترين گروه هاي علوم پايه پزشکی است که علاوه بر ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي درسطح دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ساير دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استانهاي خراسان و حتي ساير استانهاي کشور از خدمات آموزشي و پژوهشي آن بهره مند مي شوند. .هم اکنون بسياري از فارغ التحصيلان دوره ی تحصيلات تکميلي اين گروه در ساير دانشگاه هاي کشور منشأ خدمات بسيار ارزنده اي مي باشند.در گروه آموزشي علوم تشريحي و بيولوژي سلولي دروس مختلفي از جمله آناتومي ،بافت شناسي ، جنين شناسي و بيولوژي تکويني ، بيولوژي سلولي و ملکولي و روش هاي پيشرفته ميکروآناتومي ، هيستوشيمي، ميکروسکوپ الکتروني براي دانشجويان پزشکي عمومي ودندانپزشکي، کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي ، رزيدنت هاي تخصصي رشته هاي مختلف پزشکي و دندانپزشکي و ساير رشته هاي وابسته ارائه مي شود.
 
 
اطلس ها
آناتومی بافت شناسی جنین شناسی
اطلس1 اطلس1 اطلس1
اطلس2 اطلس2 اطلس2
گارگاه ها

کارگاه های برگزار شده در گروه

کارگاه "آشنایی با ایمنی و حفاظت آزمایشگاه " تابستان 97

کارگاه "عملی آنالیز اسپرم" تابستان97

کارگاه "عملی کیفیت کرماتین هسته اسپرم" تابستان 97

کارگاه "عملی تست های کلیوی" تابستان97

کارگاه" عملی آنزیم های کبدی" تابستان 97

کارگاه "نگارش علمی مقاله" تابستان97

کارگاه "SPSS" تابستان 97

کارگاه"Excel" پاییز 97

کارگاه "آشنایی با ژورنال کلاب" پاییز 97

کارگاه" علم سنجی" بهار98

نکات آزمون های عملی
  •  
  آوردن کارت دانشجویی و روپوش سفید در هنگام برگزاری ازمون های عملی گروه الزامی است.  
  •  
  در صورت همراه نداشتن کارت دانشجوئی از شرکت دانشجو در آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.  
  •  
  خواهشمند است پانزده دقیقه قبل از شروع امتحان در سالن حضور داشته باشید.  
    برنامه کلاس های عملی-نیمسال دوم98-97  
    برنامه کلاس های عملی-نیمسال اول 99-98