پایان نامه های ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پایان نامه های مصوب

رديف

عنوان
 

اساتید              راهنما                       

نام دانشجو

مقطع

 1

  بررسی اثرات دوزهای مختلف کورکومین بر کیفیت اسپرم، میزان آپوپتوز بیضه و استرس اکسیداتیو در موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوز  دکتر شبنم محمدی   مهدیه یوسفی   M.Sc

 2

بررسی اثر دیابت مادری بر نحوه توزیع گیرندهای natch در مخچه نوزادان موش نر صحرایی دکتر حسین حقیر فائزه عباسی M.Sc

3

بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر بهبود جزایر لانگرهانس پانکراس رت های دیابتیک به دنبال درمان با طب سوزنی دکتر علی اکبر رجب زاده، دکتر هدا عزیزی بابک ابراهیمی M.Sc

4

 بررسی اثر محافظتی کروسین در مهار آسیب هاي ناشی از امواج الکترومغناطیس بر بافت بیضه،بیان پروتئین شوک حرارتیA2 (HSPA2 ) و پارامتر های اسپرم در موش نر نژاد Balb/C

دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان، دکتر شرما تعویقی 

شایان وفایی  M.Sc

5

 اثر بنه کوهی بر هیستوپاتولوژی بیضه، کیفیت اسپرم و استرس اکسیداتیو در موش مدل ناباروری القا شده با بوسولفان دکتر شبنم محمدی ،دکتر محمدرضا نيكروش حجت نورسته  M.Sc
6  اثرات تجویز دوزهای مختلف عصاره گیاه Carob بر کیفیت اسپرم، آپوپتور بیضه و استرس اکسیداتیو در موش نر بالغ دکتر شبنم محمدی ، دکتر قاسم سازگار   محمد صادق سادات  M.Sc

7

 بررسی اثر محافظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بیان کلاژنIV در پارانشیم کلیوی موش­های­ صحرایی تیمار شده با دیازینون دکتر مهدي جلالي , دکتر محمدرضا نيکروش  امیر دلاور  M.Sc

8

بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر نورون های دوپامینرژیک ماده سیاه مغز میانی در موش نر نژاد BALB/C دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان , دکتر عباس محمدي پور ,  زهرا حیدری  M.Sc

9

بررسی اثر محافظت نورونی کروسین بر روی ماده سیاه مغز میانی در موش مدل پارکینسونی القا شده متیل فنیل تتراهیدروپریدین(MPTP)
دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان،دکتر عباس محمدی پور پریسا حائری M.Sc
10 اثر پیوگلیتازون بر آسیب های بافتی ناشی از کم کاری تیروئید در بیضه رت دکتر علیرضا ابراهیم زاده،دکتر محمود حسینی نرجس جلیلوند M.Sc
11  اثر عصاره آبی- الکلی سیاه دانه بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ موش صحرایی دچار هیپو تیروئیدی در دوره دکتر معصومه ثقه الاسلام , دکتر علیرضا فاضل
فریماه آسیائی M.Sc
12  مطالعه اثرات مواجهه با آترازين در طي حاملگي و شيردهي بر آپوپتوز سلولهاي بيضه فرزندان موش صحرايي و اثرات محافظتي کروسين دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان , دکتر عباس محمدي پور
معصومه فاني  M.Sc
 

13

  مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهاي هيپوکمپ و حافظه موش صحرايي بالغ و اثر محافظتي کروسين دکتر عباس محمدي پور , دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان
فريده باغيشني  M.Sc
 

14

مطالعه اثرات مواجهه با آترازين در طي حاملگي و شير دهي بر آپوپتوز سلول هاي هيپوکمپ و حافظه فرزندان موش  دکتر  عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان , دکتر عباس محمدي پور سيد حميدرضا رستگار مقدم حجاز  M.Sc
 

15

بررسي اثرات مالاتيون بر پارامترهاي بيوشيميايي وتغييرات آپوپتوتيک و پروليفراسيون فوليکول هاي تخمداني رت هاي بالغ و اثر بازدارندگي ويتامينC دکتر محمدرضا نيکروش , دکتر مهدي جلالي سمیه عباس اباد عرب M.Sc
16 بررسي مصرف مت آمفتامين در دوره بارداري و شيردهي بر بيان مولکول اتصال دهنده سلول عصبي حاوي پلي سياليک اسيد در هيپوکامپ نوزادان رت  دکتر  عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان , دکتر علي اکبر رجب زاده فریبا بائی  M.Sc
17  بررسي اثر اکستازي بر ميزان بيان پروتئين شوک حرارتي (HSP70) و آپوپتوز در بيضه موش صحرايي بالغصحرايي بالغ دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان , دکتر معصومه ثقه الاسلام   فهیمه مبارکی   M.Sc
18 بررسي مصرف مت آمفتامين در دوره بارداري و شيردهي بر بيان پروتئين دابل کورتين در هيپوکامپ و ميزان حافظه و يادگيري نوزادان رت دکتر علي اکبر رجب زاده , دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان  زهرا جلایری  M.Sc 
19  بررسي اثر عصاره آبي- الکلي گل محمدي بر آسيب نوروني ناشي از تشنج القاء شده بوسيله پنتيلن تترازول(PTZ) در تشکيلات هيپوکامپ موش صحرايي   دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان ,دکتر معصومه ثقه الاسلام
منصور همایون  M.Sc

20

 بررسي اثر عصاره آبي-الکلي گشنيز بر امواج مغزي و آسيب نوروني تشکيلات هيپوکامپ در مدل تجربي تشنج القاء شده بوسيله پنتيلن تترازول (PTZ) دکتر معصومه ثقه الاسلام ,دکتر  عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان
مجتبی پورزکی  M.Sc

21

بررسي تأثيرتشنجات اپي لپتيک مادري بر بيان PSA-NCAM در قشرمخچه نوزادان رت

دکتر علي اکبر رجب زاده , دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان 

  مجيد سمندر

 

M.Sc
 
22 بررسي اثرات آپوپتوزي ذرات نانوسيلور بر هيپوکمپ مغز موش صحرايي دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان , دکتر سيدحسن علوي ,دکتر  عباس محمدي پور فرزانه باقری   M.Sc

23

 مطالعه ي لکتين هيستوشيميايي سطح سلول هاي شبکيه، در دوران مورفوژنز موش و تمايزات نهايي آن بعد از تولد  دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان ,دکتر  عليرضا فاضل
وحید ابراهیمی  M.Sc
24  بررسي اثرعصاره سير بر ميزان آپوپتوز و پروليفراسيون سلول هاي زايا در بافت بيضه ي موش هاي صحرايي ديابتي   دکتر مهدي جلالي , دکتر محمدرضا نيکروش رامین سلیم نژاد M.Sc

25

 تاثير مصرف سير و ويتامين C بر آسيب نوروني قشر هيپوکامپ رتهاي در معرض نويز مداوم دکتر قاسم سازگار , دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان  منصوره رضایی M.Sc

26

 بررسي اثر تؤام عصاره هيدروالکلي گياه کلپوره و گلي بن کلاميد بر جزاير لانگرهانس پانکراس رت ديابتيک دکتر قاسم سازگار ,دکتر علي اکبر رجب زاده   هدی خوشدل M.Sc

27

 مطالعه ي تأثير ديازينون بر پارامترهاي بيوشيميايي و تغييرات مورفولوژيک آپوپتوز و پروليفراسيون سلول هاي زاياي بيضه ي رت بالغ و اثر حفاظتي ويتامينE  دکتر محمدرضا نيکروش , دکتر مهدي جلالي فاطمه رحیمی  M.Sc
28 توزيع و گسترش تغييرات گليکوکانجوگيت هاي سطح سلولي و ماتريکس خارج سلولي در سلولها و سازمان دهنده هاي نخاع در دوران روياني و اوايل دوران جنيني در موش نژاد balb/c  دکتر عليرضا فاضل ,دکتر  عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان الهام وجودی M.Sc
29 اثرات عصاره خر.ب ceratonia silique بر کیفیت اسپرم ، ساختار بیضه و هورمون تستوسترون در  موش مدل ناباروری القاشده با بوسولفان دکتر شبنم محمدی آزاده وفائی M.Sc
30

اثرات تیموکیتون بر پارامتر های اسپرم ، هیستولوژی بیضه و سطح تستوسترون در موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوز

دکترعلیرضا ابراهیم زاده

دکترشبنم محمدی

سیده صالحه عطاری M.Sc
31

مطالعه تغییرات مورفومتریک دریچه آئورت با افزایش سن و بررسی ابعاد دریچه آئورت در جمعیت ایران

دکتر قاسم سازگار

سارا باقری

M.Sc

32

 

بررسي آسيب نوروني ايجاد شده در مخچه نوزادان موش صحرايي به دنبال مدل تب و تشنج تجربي

دکترقاسم سازگار , دکترعليرضا ابراهيم زاده بيدسکان

ام البنین یوسفی M.Sc