دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1395

نام                                        نام خانوادگی                               
شایان وفایی 

 دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ورودی1394

 

نام           نام خانوادگی
بابک ابراهیمی
پریسا سادات حائری
نرجس جلیل وند
زهرا حیدری
سید صادق سادات
حجت نورسته
مهدیه سادات یوسفی


دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ورودی1393

نام           نام خانوادگی
فریده باغیشنی
معصومه فانی
صالحه عطاری
حمیدرضا رستگار مقدم

 

دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1392

نام       نام خانوادگی
جواد باقری
فریبا بائی
فائزه قربانی
فریماه آسیایی
زهرا جلایری
محسن ریگی ماریشان
فهیمه مبارکی
آزاده وفایی
سمیه عباس آباد عرب

 


دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ورودی1391

نام نام خانوادگی
مجید سمندر
مجتبی پورزکی
منصوره رضائی

دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ورودی1389 

نام

نام خانوادگی

الناز

  خرداد

سمیه

 منصوري

مريم

لعل عطايي

محمد جواد         

سعيدي بروجني

دانشجويان  فارغ التحصيل  مقطع کارشناسي ارشد ورودي1388

نام

نام خانوادگی

فاطمه

علیپور

 اکرم

صادقی دستجردی

 محمود

مقدم درافشانی

دانشجويان فارغ التحصيل مقطع کارشناسي ارشد ورودي1387

نام

نام خانوادگی

سهيلا

پور معصومي

مهدي

خدامرادي

الهام

محمدزاده

فاطمه

نيک مرد

دانشجويان فارغ التحصيل مقطع کارشناسي ارشد ورودي1385

نام

نام خانوادگی

زينب

اکبرنژاد

مريم

جعفريان

مريم

دهقان

فريبا

کريم زاده