دانشجویان دوره دکتری تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته علوم تشریحی ورودی 1400

نام نام خانوادگی ایمیل
دانیال  عزتی  
آرمین
خسروی پور  

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته علوم تشریح ورودی  1399 

نام نام خانوادگی ایمیل
فرشته ترابی  
ریحانه
وردیان  

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1399

نام نام خانوادگی ایمیل
سارا گرگانی  
مرجان
مسیب زاده  

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بافت ورودی 1398 

نام نام خانوادگی ایمیل
سیمین نظر نژاد  
فریبا
علیزاده اقتدار  

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته علوم تشریحی ورودی 1398 

نام نام خانوادگی ایمیل
زلیخا آذری  
مائده سادات
هاشمی  
پبام
محرری  

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته علوم تشریحی ورودی1397

نام نام خانوادگی ایمیل
حمیده ابوطالبی  
نسیم علیپور  
ملیحه سلطانی  
حمیدرضا رستگار مقدم  
جواد باقری  

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته علوم تشریحی ورودی 1396

نام نام خانوادگی ایمیل
عبدالرضا ناروئی پور  
 مهرداد  حاجی نژاد  

 

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته علوم تشریحی ورودی 1394

نام نام خانوادگی ایمیل
راحله برادران  
نسیبه قندی  
فاطمه رحیمی  

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته علوم تشریحی وروی 1392

نام نام خانوادگی ایمیل
سمیه منصوری  
مصطفی پیوندی  
هدی خوشدل  
محمود مقدم در افشانی  

 
دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي رشته علوم تشریحی ورودي1391
نام نام خانوادگی ایمیل
سعید صادقی  
الناز خرداد  
ریحانه شفیعیان  
اشرف حسن پور دهنوی  
 
 
دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي رشته علوم تشریحی ورودي1390
نام نام خانوادگی ایمیل
فاطمه          عليپور  
سارا اميني  
مريم سفيدگر تهراني  
غلامرضا ناصري  
 
 
دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي  رشته علوم تشریحی ورودي1388
نام نام خانوادگی ایمیل
شبنم محمدي  
سيما توکلي نژاد  
حسن پاهنگ  
عباس محمدي پور  
 

دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي رشته علوم تشریحی ورودي1386

نام

نام خانوادگی

ایمیل

فاطمه

اتابکي

 

محمدرضا

الداغي

 

مهدي

شريعتي

 

فاطمه

کرمانيان

 

 

دانشجويان مقطع دکتراي تخصصي  رشته علوم تشریحی ورودي1385

نام

نام خانوادگی

ایمیل

معصومه

ثقه السلام

 

جواد

حامي

 

علي اکبر

رجب زاده