دانشجويان فارغ التحصیل دکتری تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام دانشجو تاریخ فارغ التحصیلی
گنجی فاطمه كبري 20/5/1371
جعفرپورچکاب مختار 11/9/1372
علوی سيدحسن 11/8/1371
محمودیان عليرضا 9/8/1372
غفاریان سكينه 24/3/1373
مفیدپور حسن 16/11/1372
قربانی کلخواجه رستم 19/1/1382
وجدانی زهرا 19/1/1382
گلعلی پور محمدجعفر 10/7/1374
فارسی ميرمهرداد 6/12/1374
معین (بولاغ نژاد) عباسعلی 1/8/1374
افشارقوچانی محمد 17/7/1374
پورقاسم محسن 19/1/1382
طلائی خوزانی طاهره 19/1/1382
عرب محمدرضا 19/1/1382
سازگار قاسم 19/1/1382
کرمانی طيبه 19/1/1382
حیدری محمدحسين 19/1/1382
زمان سلطانی فرزانه 8/5/1384
ابراهیم زاده بیدسکان عليرضا 5/3/1384
حسن زاده طاهری محمد مهدی 29/11/1383
آهی محمد 2/7/1383
تقوی محمدمحسن 23/3/1387
جعفری انارکولی ايرج 2/5/1387
احمدپورقاسم آباد شهريار 13/9/1387
حامی جواد 9/11/1390
ثقه الاسلام معصومه 7/4/1391
رجب زاده علی اکبر 12/4/1391
کرمانیان مجرد فاطمه 15/4/1392
شریعتی کوهبنانی مهدی 16/10/1391
اتابکی پاسدار فاطمه 16/5/1391
الداغی محمدرضا 18/6/1392
محمدی شبنم 23/6/1392
شفیعیان ریحانه 21/6/1396
ناصری غلامرضا 4/4/1397
 خرداد الناز 16/7/1397
علی پور فاطمه 14/8/1397
مریم سفیدگر تهرانی 17/10/1397
هدی خوشدل 23/6/1398