دانشجويان فارغ التحصیل دکتری تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام دانشجو تاریخ فارغ التحصیلی نام دانشجو تاریخ فارغ التحصیلی
گنجی فاطمه كبري 20/5/1371 حسن پاهنگ  
جعفرپورچکاب مختار 11/9/1372 سیما توکلی نژاد  
علوی سيدحسن 11/8/1371 سارا امینی  
محمودیان عليرضا 9/8/1372 سعید صادقی  
غفاریان سكينه 24/3/1373 سمیه منصوری  
مفیدپور حسن 16/11/1372 مصطفی پیوندی  11/12/1400
قربانی کل خواجه رستم 19/1/1382 محمود مقدم  
وجدانی زهرا 19/1/1382 راحله برادران  
گلعلی پور محمدجعفر 10/7/1374 فاطمه رحیمی  
فارسی ميرمهرداد 6/12/1374 عبدالرضا ناروئی پور  28/2/1401
معین (بولاغ نژاد) عباسعلی 1/8/1374 ملیحه سلطانی  8/12/1400
افشارقوچانی محمد 17/7/1374 حمیدرضا رستگار مقدم  11/3/1401
پورقاسم محسن 19/1/1382    
طلائی خوزانی طاهره 19/1/1382    
عرب محمدرضا 19/1/1382    
سازگار قاسم 19/1/1382    
کرمانی طيبه 19/1/1382    
حیدری محمدحسين 19/1/1382    
زمان سلطانی فرزانه 8/5/1384    
ابراهیم زاده بیدسکان عليرضا 5/3/1384    
حسن زاده طاهری محمد مهدی 29/11/1383    
آهی محمد 2/7/1383    
تقوی محمدمحسن 23/3/1387    
جعفری انارکولی ايرج 2/5/1387    
احمدپورقاسم آباد شهريار 13/9/1387    
حامی جواد 9/11/1390    
ثقه الاسلام معصومه 7/4/1391    
رجب زاده علی اکبر 12/4/1391    
کرمانیان مجرد فاطمه 15/4/1392    
شریعتی کوهبنانی مهدی 16/10/1391    
اتابکی پاسدار فاطمه 16/5/1391    
الداغی محمدرضا 18/6/1392    
محمدی شبنم 23/6/1392    
شفیعیان ریحانه 21/6/1396    
ناصری غلامرضا 4/4/1397    
 خرداد الناز 16/7/1397    
علی پور فاطمه 14/8/1397    
مریم سفیدگر تهرانی 17/10/1397    
هدی خوشدل 23/6/1398