جلسه دفاع دانشجوی PhD علوم تشریح

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه دفاع  از پایان نامه دکترای تخصصی علوم تشریحی، دانشجو آقای سید حمیدرضا رستگار مقدم 

عنوان پایان نامه:بررسی اثرات هایپوتیروئیدی بر نورون های هیپوکمپ، یادگیری و حافظه و اثر محافظتی کوله کلسیفرول در رت های نر در حال رشد
زمان: چهارشنبه 11 خرداد ماه ، ساعت 12 ظهر

مکان: دانشکده پزشکی - تالارامام علی ( ع)