جلسه کتاب خوانی3

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه کتابخوانی 3 با عنوان:

Gray's Anatomy-Chapter 43"Vertebral Column to intercoccygeal Joints""

زمان:98/8/20 دوشنبه ساعت 12

محل برگزاری:سالن شورای شماره یک