اطلاعیه ژورنال کلاب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارائه مقاله با عنوان:

"The protective effect of low-energy shock wave on testicular ischemia-reperfusion injury is mediated by the PI3K/AKT/NRF2 pathway"

ارائه دهنده:سرکار خانم ملیحه سلطانی

زمان:دوشنبه 98/8/13 ساعت 12

محل برگزاری:سالن شورای شماره یک