جلسه دفاع از پروپوزال دوره ی دکتری تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه دفاع از پروپوزال مقطع دکتری تخصصی Ph.D با عنوان:

"بررسی تاثیر نانوکورکومین همزمان با سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی انسان بر التهاب و آستروگلیوزیس در مدل رت دچار آسیب مغزی"

ارائه دهنده:جناب آقای عبدالرضا ناروئی پور

زمان:دوشنبه 98/7/29 ساعت 12

محل برگزاری:سالن شورای شماره یک