سالن مولاژ شماره یک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
            سالن  مولاژ یک گروه علوم تشريحي و بيولوژي سلولي 

tell:38002465

 email:shahriarir1[at]mums.ac.ir

 
 

سرپرست بخش:

خانم دکتر شبنم محمدی

 
 

کارشناس :

خانم راضیه شهریاری

برنامه هفتگی


مشاهده

تجهيزات:


- اسکلت
- بیوپلاستیک های مغز
-انواع مدل های اندام تحتانی- فوقانی- سروگردن-  مغز

بخشي از فعاليتها

1- برگزاري کلاس هاي دانشجويان پزشکي-دندانپزشکي و ساير دانشجويان

2- برگزاري کلاس هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي و...