دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

نام نام خانوادگی
فاطمه اسفندیاری
مریم بی غم
ساره  خوشبخت

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395

نام نام خانوادگی
امیر دلاور
ساجده رضایی
فائزه عباسی
شایان وفایی


دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1394

  نام                   
نام خانوادگی                 
حجت      نو رسته
بابک
    ابراهیمی
سیدصادق     سادات
زهرا
   حیدری
نرگس
    جلیل وند
مهدیه
    یوسفی
پریساسادات    حائری


       دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393

  نام               
       نام خانوادگی                   
معصومه      فانی
سید صالحه     عطاری
فاطمه     رضایی
فریده     باغیشنی
فریماه      اسیایی
سید حمید رضا    رستگار مقدم


      دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1392

               نام            نام خانوادگی                         
سمیه      عرب
نسیم        لطفی
ازاده       وفایی
فهیمه       مبارکی
زهرا       جلایری
فریبا         بائی
طاهره        محتاج
محسن        ریگی
جواد         باقری
 فائزه           قربانی
   


     دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1391

     نام                   نام خانوادگی        
 مجتبی پورزکی
منصور همایون
مجید سمندر
منصوره رضایی
فرزانه باقری

 

 

                                                                          

امروز: 68
ديروز:46
اين هفته: 303
هفته‌ي گذشته: 538
اين ماه: 1406
هر روز: 111102
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1