اساتید پیشکسوت گروه

 drmostaghimi
 • دکتر جمال الدین مستقیمی 
 drmostashari
 • دکتر سید رضی مستشاری
 drhoghooghi
 • دکتر حسن حقوقی
 drbaradaran
 • دکتر محمد علی برادران
 drbaniahmad
 • دکتر احمد بنی احمد
 drshahinfar
 • دکتر احمد شاهین فر
drarvand 
 • دکتر محبوبه آروند
 drshalchi
 •   دکتر حسن فراهی شالچی
drmahmoodian 
drganji 
drjafarpour 
 • دکتر مختار جعفر پور
 
 
 
 • دکتر امین الله ابراهیمی
 
 • دکتر علیرضا نظری
 
 • مفید بحرانی
 
 

 

 

امروز: 82
ديروز:46
اين هفته: 317
هفته‌ي گذشته: 538
اين ماه: 1420
هر روز: 111116
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1