اساتید پیشکسوت گروه

 drmostaghimi
 • دکتر جمال الدین مستقیمی 
 drmostashari
 • دکتر سید رضی مستشاری
 drhoghooghi
 • دکتر حسن حقوقی
 drbaradaran
 • دکتر محمد علی برادران
 drbaniahmad
 • دکتر احمد بنی احمد
 drshahinfar
 • دکتر احمد شاهین فر
drarvand 
 • دکتر محبوبه آروند
 drshalchi
 •   دکتر حسن فراهی شالچی
drmahmoodian 
drganji 
drjafarpour 
 
 
 
 • دکتر امین الله ابراهیمی
 
 • دکتر علیرضا نظری
 
 • مفید بحرانی
 
 

 

 

امروز: 39
ديروز:48
اين هفته: 167
هفته‌ي گذشته: 494
اين ماه: 1399
هر روز: 78902
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1