هیات علمی

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت/ رتبه تلفن پست الکترونیک رزومه
علیرضا فاضل دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد
051-38002326 fazela[at]mums.ac.ir CV
محمدرضا نیکروش
دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد 051-38002490 nikraveshmr[at]mums.ac.ir CV
مهدی جلالی دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد 051-380102491 JalaliM[at]mums.ac.ir CV
علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد 051-38002487-486
Ebrahimzadehba[at]mums.ac.ir CV
حسین حقیر دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استاد 051-38002525 HaghirH[at]mums.ac.ir CV
قاسم سازگار دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی دانشیار 051-38002483 SazegarGH[at]mums.ac.ir CV

علی اکبر رجب زاده دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002489 rajabzadehaa[at]mums.ac.ir CV
معصومه ثقه الاسلام دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002333 SeghatoleslamM[at]mums.ac.ir CV
عباس محمدی پور دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002468 MohammadiPA[at]mums.ac.ir CV
شبنم محمدی دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002459
MohammadiSh[at]mums.ac.ir CV
 


ریحانه شفیعیان


دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002486 shafieianr911[at]mums.ac.ir CV
شرما تعویقی دکتری (Ph.D) - علوم تشریحی استادیار 051-38002460
taevighish3[at]mums.ac.ir CV
امروز: 93
ديروز:46
اين هفته: 328
هفته‌ي گذشته: 538
اين ماه: 1431
هر روز: 111127
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1