پرسنل بخش گروه علوم تشريحي

  

نام

نام خانوادگی

گروه آموزشی

سمت

داخلی

آدرس پست الکترونیکی         

شهربانو

جباری نوقابی

علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

مسئول دفتر

486

jabbarins3[at]mums.ac.ir

سيد محمد

شجاعيان

علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

خدمات

462

 
علی شاد

 علوم تشريحي وبيولوژی سلولی

خدمات

508

 
امروز: 29
ديروز:99
اين هفته: 128
هفته‌ي گذشته: 792
اين ماه: 920
هر روز: 156756
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1