رزومه دکتر عليرضا ابراهيم زاده


 
 
 
      
                      
                   
دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان   
 
                  مدير گروه علوم تشريحي و بيولوژي سلولي                 
 

 E.                         

آدرس: بلوار وكيل آباد، پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي، گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی   
تلفن:05118002487  
نمابر:05118002484
پست الکترونيک:
فعاليتهاي تحقيقاتي CV

سوابق تحصيلي

1- ديپلم: رشته تجربي، دبيرستان شهيد دكتر بهشتي گناباد، سال 1362

2ـ ليسا نس( BSc) بيولوژي از دانشگاه رازي كرمانشاه، سال 1366

3ـ كارشناسي ارشد(MSc)علوم تشريحي با گرايش بافت شناسي, دانشكده پزشكي تبريز، سال 1374

4 ـ دكتراي تخصصي(PhD ) رشته علوم تشريحي، دانشكده پزشكي مشهد، سال 1384

 5-دوره تحقيقات علمي در دانشگاه Patras كشور يونان و فرا گيري تكنيك هايي از جمله:
Culturing of embryos-    
Histochemistry-    
 Immunfluorescence Microscopy -    
 Immunoprecipitation-    
        Blocking by using Antibody and Lectin in the early embryos-    
DS- Polyacrylamide Gel Electrophoresis-    

عنوان رساله تحقيقاتي

  دوره كارشناسي ارشد:

بررسي اثر ميدانهاي الكترومغناطيس بر خون وخونسازي در رت

 دوره دكتراي تخصصي(PhD):

پيدايش وتغييرات گليكوكانژوگيت ها در هيستوژنز و هيستولوژي غده هيپوفيز در رت
 

سوابق اجرايي

 

علايق پژوهشي

 
    بیولوژی تکامل و تراتولوژي (Developmental Biology and Teratology)
 

مقالات ارائه شده در سمينارها

 ارائه مقاله بصورت پوستر           (   (Posters presentation
 ارائه مقاله بصورت سخنراني    (Papers from platform)

مقالات علمي

 مقالات منتشر شده در مجلات علمي پژوهشي

کتب فارسي

1– حسن زاده طاهري محمد مهدي، ابراهيم زاده بيدسکان عليرضا، آناتومي انسانی پايه، چاپ اول، جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد 1388.

2- ابراهيم زاده بيدسکان عليرضا، محمد پور علي، اصول روش تحقيق، چاپ اول

3 – بافت شناسي عملي ، جزوه درسي

4- بافت شناسي براي دانشجويان گروه علوم پزشكي، جزوه درسي

کتب انگليسي

1- سوتا اميگوي. داروهاي وريدي بيهوشي. مترجمين عباسعلي عباس نژاد، عليرضا ابراهيم زاده بیدسکان، علي اكرامي، مشهد، انتشارات سخن گستر 1385.
 

افتخارات

1-دريافت لوح تقدير و اهداء جايزه جهت ارائه مقاله برگزيده علمي دراولين كنفرانس سراسري زيست شناسي سلولي و تكويني، 22 الي 23 شهريور ماه 1382 تهران .

2- محقق برگزيده سال 1384 دانشگاه علوم پزشكي گناباد

3 - محقق برگزيده سال 1385 دانشگاه علوم پزشكي گناباد
 

  Workshop

 

سوابق تدريس

 

سوابق فعاليت هاي فرهنگي، اجتمايي وسياسي

 
1- مسئول كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان گناباد

2- مدير علمي - پژوهشي كانون بسيج اساتيد شهرستان گناباد

3- عضويت در شوراي مركزي بسيج اساتيد

4- حضور در جبهه هاي حق عليه باطل

5 – عضويت در بسيج دانش آموزي
 

Research Activities

 

1-علیرضا ابراهیم زادهبیدسکان، حسین حقیر، علي اکبر رجب زاده،

بررسی ميزان بيان PSA-NCAM در تشکيلات هيپوکامپ نوزادان رت متولد شده از مادران اپی لپتيک

2-دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان ، محمد رضا نیکروش، الهام محمد زاده،

مطالعه هيستو شيميايي و ایمنوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و کلاژن نوعIII در طي مورفوژنز پوست رت

3- علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان، علیرضا محمودیان، فاطمه نيک مرد،

مطالعه هيستو شيميايي و ايمونوهيستوشيميايي برخی گلیکوکونژوگیت ها ولامینین طی گنادوژنز در رت

4-علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان، حبيبالله نعمتي کريموي، مهدي خدامرادي

مقایسه اثر بتا استرادیول و جینستئین(Genistein) بر ایجاد نورون تيره در ناحیه هیپوکامپ در تشنج ناشي از PTZ در رت

5-ابوالفضل خواجوي،عليرضا ابراهيم زادهبیدسکان، سميه شفيعي

اثر عصاره اتانولي سياه دانه بر سميت كليوي ناشي از سيس پلاتين دركليه رت

6- عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان، مجتبي کيان مهر

بررسی تاثیر مصرف ویتامین C و سیر در طول دوره بارداری بر اختلالات استخواني ناشی از تماس با سرب در نوزادان رت

7-سید حسن علوي،علیرضا ابراهيم زاده بيدسکان ، عباس محمدي پور

بررسي اثرات نانوسيلور بر بافت کليه در رت با استفاده از روش ايمونوهيستوشيمي

8- عباس محمدي پور، عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان ، سيد حسن علوي

اثرات ذرات نانوسيلور بر با فت کليه موش صحرايي

9- دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان، دکتر حسین حقیر، اکرم صادقی

تاثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی ناشی از تماس با سرب در تشکیلات هيپوکامپ رت

10- دکتر حسین حقیر،دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان، فاطمه علیپور

نقش مصرف ویتامین C وسير بر اثرات ناشي از تماس با سرب روی نوروژنز شكنج دندانه اي هيپوكامپ رت

11- عباس محمدي پور، آيلين اشرفي رضوان، دکتر عليرضا ابراهيم زاده بیدسکان

مطالعه بیان گیرنده های اورکسین نوع 1 طي مورفوژنز جنيني هيپوکامپ در رت

12- عباس محمدي پور، دکتر عليرضا ابراهيم زاده بيدسکان

بررسي اثرات استانوزولول بر نوروژنزيس شکنج دندانه ای هيپوکمپ رت

13- سید محمود حسینی،دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان، اکرم صادقی، فاطمه علیپور

بررسی اثر ویتامین C و سیر بر تغییر حافظه فضایی فرزندان رت های در معرض سرب در طی دوره بارداری

14-حسین حقیر, مهدی مهدیزاده، فاطمه کرمانیان، منصوره سلیمانی، علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

بررسي تاثير گيرنده آدنوزيني نوع دوA بر نورونهاي هيپوكامپ رت نربالغ بدنبال مصرف MDMA (اكستازي)‘مطالعه ساختاری٬ فراساختاری و ملکولی