افتخارات گروه

 

 
 

تبریک وتقدیر از جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم زاده به عنوان عضو هیات علمی برگزیده شاخص های دوازدهمین جشنواره شهید مطهری -اردیبهشت1398

تبریک و تقدیر از جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم زاده به عنوان استاد برتر در اختتامیه دوازدهمین جشنواره شهید مطهری -اردیبهشت 1398

تبریک و تقدیر از سرکار خانم دکتر شبنم محمدی بعه عنوان استاد برتر در اختتامیه دوازدهمین جشنواره شهید مطهری -اردیبهشت 1398

تبریک و تقدیراز مدیر گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی و هم چنین اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری -اردبیهشت  1396

اهداءجایزه بین المللی پروفسور یلدا، در حیطه استاد برجسته علوم پزشکی آقای دکتر علیرضا فاضل

تبریک اعضای گروه به جناب آقای دکتر ابراهیم زاده مدیر گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی به عنوان عضو هیات علمی  برتر در جشنواره شهید مطهری-اردیبهشت1395

تبریک و تقدیر مدیر گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی به اعضای هیات علمی گروه جهت انتخاب گروه برتر در جشنواره شهید مطهری -اردیبهشت 1395

تبریک و تقدیر مدیر گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی به اعضای هیات علمی گروه جهت انتخاب گروه برتر در جشنواره مطهری -اردیبعهشت 1394

تقدیر ریاست محترم دانشگاه به مناسبت کسب رتبه برتر در دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری_اردیبهشت1388

تقدير رياست محترم دانشگاه به مناسبت کسب رتبه برتر در اولين جشنوارهآموزشي شهيد مطهري-ارديبهشت1387

کسب رتبه اول درس بافت شناسي در آزمون جامع علوم پايه دوره 36-اسفند 1385

کسب رتبه دوم درس آناتومي در آزمون جامع علوم پايه دوره 36-اسفند 1385

کسب رتبه سوم درس جنين شناسي در آزمون جامع علوم پايه دوره 36-اسفند1385

تقديررياست محترم دانشکده ومعاون محترم پژوهشي دانشکده دربرپايي غرفه گروه درهفته پژوهش-1387

تقدیر معاون محترم آموزشی دانشکده در کسب رتبه های برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه-1384 
امروز: 27
ديروز:99
اين هفته: 126
هفته‌ي گذشته: 792
اين ماه: 918
هر روز: 156754
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1