پایان نامه دکتری

پایان نامه های مصوب دانشجویان دکتری

عنوان

اساتید راهنما   

نام دانشجو      

مقطع     


بررسي اثر هيپوتيروئيدي تجربي بر کلاژن نوع IV و لامينين5α و بيان ژنهايCatSper1,2 در مجاري سمي نفروس موش Balb/C

دکتر مهدی جلالی

دکتر محمدرضا نیکروش

 

فاطمه علیپور   PhD

مطالعه اثر دیازینون و نقش محافظتی آلفا لیپوئیک اسید بر  بیان لامینین آلفا-5 و فیبرونکتین و و ارزیابی شاخص های استرس اکسیداتیو و فعالیت آنزیم کولین استراز در پارانشیم کلیوی موش­ صحرایی

دکتر محمدرضا نیکروش،دکتر مهدی جلالی

فاطمه رحیمی PhD
بررسی اثرات مت آمفتامین بر بیان پروتئین های کلاژن نوع IV و لامینین 5-a و بیان ژن های catsper 1,2 در مجاری سیمینیفر همراه با سنجش آسیب اکسیداتیو و بیان آنزیم های 2-MMP و 9-MMP در بیضه موش BALB/C 

دکتر محمدرضا نیکروش

دکتر مهدی جلالی

سمیه منصوری PhD
 بررسی تاثیرات آب آشامیدنی بر میزان بیان پروتئین های لامینین ، فیبرونکتین ، کلاژن نوع IV ، شاخصهای استرس اکسیداتیو ، پارامترهای بیوشیمیایی و اثر آنتی اکسیدانی ویتامین c در پارانشیم های کلیه و کبد رت

دکتر مهدی جلالی 

دکترمحمدرضا نیکروش

محمود مقدم درافشانی PhD
 
اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی نوزیع گیرنده های GABa درهیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی

دکتر حسین حقیر

دکتر آریانه صدر نبوی

هدی خوشدل سرکاریزی PhD
 
 بررسی اثر سیر و ویتامین C بر آپوپتوز سلول های شبکیه نوزادان رت ، ناشی از تماس با سرب در حین حاملگی و شیر خواری

دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

دکتر علیرضا فاضل

 الناز خرداد  PhD
 مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrel

 دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان

دکتر علیرضا فاضل

 ریحانه شفیعیان  PhD
مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی وبیان فیبرونکتین ولامینین غشا پایه وماتریکس خارج سلولی بدنبال تجویز نیتریت سدیم درپارانشیم بیضه موش سوری نژادBalb/c
دکترنیکروش

 دکتر جلالی

 سارا امینی  PhD

ثرات مصرف مفدرون دردوره بارداری برآپوپتوزوتکثیرسلولی درهیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb /c 

 دکتر فاضل

 دکتر احمد قربانی

غلامرضا ناصری

PhD

اثر دیابت مادری بر میزان بیان و الگوی توزیع زیر جزءهای GLUN1 وGLUN2 گیرنده NMDA در نواحی مختلف هیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی

دکتر حسین حقیر

دکتر عباس محمدی پور

مصطفی پیوندی

PhD

 
 
 
امروز: 70
ديروز:46
اين هفته: 305
هفته‌ي گذشته: 538
اين ماه: 1408
هر روز: 111104
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1